Select Page

Privacy beleid

Privacyverklaring goedkope-telefoonreparatie.nl

Via Goedkope-telefoonreparatie.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Goedkope-telefoonreparatie.nl acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.
Goedkope-telefoonreparatie.nl is de verantwoordelijke voor de
gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.
Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 23-04-2016.

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van onze dienst laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt te verwerken. Hoewel u onze website ook als bedrijf kunt gebruiken, vallen bedrijfsgegevens niet onder de Wbp. Deze privacyverklaring is dan ook hoofdzakelijk
bedoeld voor diegenen die de website als particulier of als werknemer gebruiken.

Locatie

Via de zoek dichtstbijzijnde winkel functie word via de google maps API automatisch uw huidige locatie opgehaald, deze locatie word nergens opgeslagen.